วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ด้วยสมอง  และสองขา...ที่กล้าแกร่ง
หมดแรง...หมดพลัง..เกินรั้งไหว
สองเท้า  ที่เคยก้าวย่าง..อย่างมั่นใจ
กลับเดินต่อไม่ไหว..เพียงลำพัง
สองตาที่เคย จ้องมองข้างหน้า
พยายาม  คว้าด้วยมือเปล่า..อย่างห้าวหาญ
  แค่หนึ่งใจไร้ตัวตน..ไม่สำคัญ
      ก็พังฝัน.มลาย..จางหายไป